Sukumme jäsen Paula Närhi tohtoriksi!

Paula Närhi väitteli 14.9.2012 teologian tohtoriksi! Väitöskirjan aihe on ”Nainen, pappeus ja ristiriita? Haastattelututkimus papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen aiheuttamista ristiriidoista Suomen
evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kiistely naispappeudesta syntyy ja ilmenee ja millaisia merkityksiä siihen liitetään.  Jäljempänä kuva, kun väitöstilaisuus on ohi.

Paula Nrhi kuva pieniu

Kuva: Johanna Lumijärvi

Paula on syntyisin Pihtiputaan Alvajärveltä Lapista ja toimii nykyisin Espoossa Olarin vs. seurakuntapastorina. Hän on kummankin vanhempansa puolelta Israel Argillanderin jälkeläinen. Hänen äitinsä on omaa sukuaan Arkimaa ja nämä  juuret menevät Viitasaaren Keitelepohjan Kaislaharjun Enok Argillanderin kautta Pihtiputaan Nurmelaan. Isän juuret menevät Löytänänmäkeen, josta Liisa Eliaksentytär Argillander (s. 1787) lähti Antti Närhin puolisoksi.

Väitöksen verkkoversioon voi tutustua osoitteessa: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/36220#.UFM4hOqlAgA.facebook.

Hieno saavutus on varmasti vaatinut paljon työtä! Onnittelut Paulalle!