Sukumme jäsen Paula Närhi tohtoriksi!

Paula Närhi väitteli 14.9.2012 teologian tohtoriksi! Väitöskirjan aihe on ”Nainen, pappeus ja ristiriita? Haastattelututkimus papin sukupuoleen liittyvien näkemyserojen aiheuttamista ristiriidoista Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten kiistely naispappeudesta syntyy ja ilmenee ja (lisää…)