Sukututkimusrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Alkuperäinen laatimispäiväys: 5.7.2009.

EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR) on sovellettu 25.5.2018 lähtien

Suomen uusi tietosuojalaki 1.1.2019 täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Argillanderit ry
Pj Anne Aurasmaa, sihteeri Mervi Kallio.

Muut yhteystiedot löytyvät Sukuneuvosto-linkin takaa.

 1. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Sukututkija Aila Pajunen-Inha  ja hallituksen jäsenet Anne Aurasmaa ja Mervi Kallio.

Yhteystiedot löytyvät Sukuneuvosto-linkin takaa.

 1. Rekisterin nimi

Keski-Suomen Argillanderit ry:n sukututkimusrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisujen tuottaminen.

 1. Rekisterin tietosisältö

Tutkittavaan sukuun kuuluvista henkilöistä, heidän puolisoistaan ja lapsistaan:

 • nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti
 • muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
 • osoitetieto
 • suostumus- ja kieltotiedot
 1. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:

 • väestötietojärjestelmä
 • muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
 • kirjalliset lähteet
 • sukuun kuuluvien antamat tiedot
 • muut julkiset lähteet (esim. radio, tv, internet)
 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin.

Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

 1. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään.

Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.