Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäiväys: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Argillanderit ry, Y-tunnus 2989896-9.
puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät Sukuneuvosto-linkin takaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja, yhteystiedot löytyvät Sukuneuvosto-linkin takaa

3. Rekisterin nimi

Keski-Suomen Argillanderit ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot ja jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot sekä jäsenmaksutiedot. Jos jäsen on Facebook-ryhmässä tai kirjautunut argillanderit.net -sivuille, hänen käyttäjätunnus on myös tallennettuna ko. rekisterissä. Muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

Nettisivujen jäsenosiossa henkilö voi itse päättää antaa myös omia tietojaan haluamassaan laajuudessa.

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Muilta sivuilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan
1. seuran hallituksen jäsenille
2. Nimi- ja jäsenmaksutiedot hallituksen hyväksymälle kirjanpitäjälle
3. Osoitetiedot kirjapainoon seuran lehden lähettämistä varten
4. Sukututkija Aila Pajuselle
5. Sukukirjan ja/tai sukutuotteiden postittamista varten
osoitetiedot ja puhelinnumero luovutetaan postituksesta vastaavalle taholle

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavilla henkilöillä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.

Tietojen säilytys

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Jäsenyystietoja säilytetään rekisterissä jäsenyyden ajan. Jos henkilö jättää kolmena vuonna peräkkäin jäsenmaksun maksamatta, hänen tietonsa poistetaan jäsenrekisteristä.

9. Rekisteröidyn oikeudet:

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja. Jos tiedoissa havaitaan virheitä, pyydämme toimittamaan korjatut tiedot sukuneuvostolle, jotta tiedot voidaan korjata.

10. Rekisterinpitäjän velvollisuus 

Keski-Suomen Argillanderit ry noudattaa rekisteröityjen yksityisyyden suojelemiseksi käsittelytoimissaan tietosuoja-asetuksessa säädettyjä tietosuojaperiaatteita, joita ovat seuraavat:

   • käsittelyn lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
   • käsittelyn käyttötarkoitussidonnaisuus
   • tietojen minimointi
   • tietojen täsmällisyys
   • tietojen säilytyksen rajoittaminen
   • tietojen eheys ja luottamuksellisuus