Jäsenrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäiväys: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Argillanderit ry
puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät Sukuneuvosto-linkin takaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jäsenrekisterinhoitaja, yhteystiedot löytyvät Sukuneuvosto-linkin takaa

3. Rekisterin nimi

Keski-Suomen Argillanderit ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenten nimet, syntymäajat, osoitteet, puhelin- ja sähköpostitiedot ja jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot sekä jäsenmaksutiedot. Muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot.
Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen suorituksista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus atk:lla talletettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja. Tiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina.