Sukututkimusrekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäiväys: 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Keski-Suomen Argillanderit ry
Puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät Sukuneuvosto-linkin takaa.

2. Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Aila Pajunen
Yhteystiedot löytyvät Sukuneuvosto-linkin takaa.

3. Rekisterin nimi

Keski-Suomen Argillanderit ry:n sukututkimusrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sukututkimuksen tekeminen ja sukujulkaisun tuottaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Tutkittaviin sukuun kuuluvista henkilöistä ja heidän puolisoistaan:
– nimi, syntymäaika ja -paikka, vihkimisaika ja -paikka, kuolinaika ja -paikka, arvo ja ammatti
– muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot
– osoitetieto
– suostumus- ja kieltotiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöiset tietolähteet:
– väestötietojärjestelmä
– muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit
– kirjalliset lähteet
– sukuun kuuluvien antamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteristä luovutetaan tietoja ainoastaan sukututkimustarkoituksiin.
Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Atk-pohjainen ja manuaalinen rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti (manuaaliset aineistot lukitussa tilassa). Elossa olevien henkilöiden arkaluontoisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

9. Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen

Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkistaa omat tietonsa.
Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään.
Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta.
Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.