Henkilötietosi rekisterissämme – tärkeä ilmoitus!

Säädösten vuoksi vaatii elävien henkilöiden tietojen julkaiseminen laajaa tiedottamista etukäteen, jotta ihmisillä on tilaisuus niin halutessaan kieltää tietojensa julkaiseminen.

Suomen Sukututkimusseuran laatimien käytänne-sääntöjen mukaan elossa olevien henkilöiden julkaiseminen on sallittua painetuissa julkaisuissa, ei kuitenkaan arkaluontoisten asioiden julkaiseminen. Arkaluontoisia asioita ovat mm. rotu, terveydentila, uskonnollinen/poliittinen/yhteiskunnallinen vakaumus jne. Tällaisia tietoja emme ole keränneetkään.

Jokaisella korpaalin jälkeläisellä on mahdollisuus tarkastaa meillä olevat tiedot ja tarvittaessa kieltää niiden julkaiseminen.

Jos siis ETTE halua tietojanne julkaistavan, ilmoittakaa se Aila Pajuselle, puhelin 0400 607 830 tai mieluiten spostilla ailat.pajunen@gmail.com. Samasta osoitteesta saatte tietonne tarkastettaviksi ja vielä mieluimmin laitettaviksi ajantasalle.

Pyydämme siis jokaista lukijaa levittämään sanaa sukulaistensa parissa henkilötietojen julkaisemisesta tulevassa painetussa sukukirjassa (emme julkaise mitään internetissä). Toivomme tiedon menevän myös ei-jäsenille sukuun kuuluville.

Säädösten vaatima sukututkimusrekisteriseloste on seurallemme laadittu ensimmäisen kerran v. 2009 ja se on ollut v:sta 2012 myös sukuseuran nettisivujen alareunassa olevan linkin takana. Koska kaikki eivät ole nettikäyttäjiä, olemme painaneet sen myös Sukusiteessä 2015.