Hyvä ohjaaja työpaikalla edistää työssäoppimista – Kouvolan Sanomat 7.5.2003

Outi Aurasmaa osallistuu työpaikkaohjaajien koulutukseen.